Inbraakpreventie scholen en schoolgebouwen

Leer hier meer over:

Scholen zijn erg belangrijk in onze huidige samenleving. Leerlingen en studenten moeten het zien als een veilige en vertrouwde omgeving. Een inbraak en diefstal of een inbraak en vandalisme kan dat veiligheidsgevoel ernstig schade berokkenen. Plots wordt die veilige plek kwetsbaar en dat kan menig leerling en zelfs leerkracht een naar gevoel geven.

Inbraak, diefstal en vandalisme vormen een bedreiging voor schoolgebouwen die vaak niet of niet voldoende beveiligd zijn. Voor menige inbreker zijn dit soort gebouwen een makkelijk doelwit.

inbraakpreventie scholen

Bovendien is de buit op scholen vaak makkelijk vooraf in te schatten en te onderzoeken. Je hoeft niet veel te doen om te weten te komen welke school veel technisch en/of waardevol materiaal in huis heeft.

De beveiliging van scholen en hun terrein hebben vaak een aantal zwakke plekken waarlangs toegang krijgen voor een inbreker geen al te grote uitdaging is. Met kennis van zaken kan inbraakpreventie op maat van je gebouw veel ellende voorkomen.

Waarom is de beveiliging van scholen belangrijk?

De kostprijs van een goede beveiliging weegt niet op tegen de kostprijs en gevolgen van een inbraak. Daarom is inbraakbeveiliging voor scholen zo belangrijk  

Kosten en gevolgen van slechte beveiliging

 • De schade van een inbraak brengt gigantische kosten met zich mee. De kosten van schade door het openbreken loopt snel heel hoog op (vervangen deuren, poorten, binnendeuren, sloten, kasten, …)
 • Naast de schade door de inbraak is er ook het verlies van kostbaarheden. Alle zaken die worden gestolen moeten worden vervangen. De budgetten binnen de schoolgemeenschappen laten vaak niet toe om zomaar ongeplande kosten te maken.
 • De klassen waarin het gestolen materiaal werd gebruikt lopen mogelijks een achterstand op.
 • Ook op mentaal vlak zien we vaak grote gevolgen. Zowel bij leerlingen als bij leerkrachten kan een inbraak een emotionele weerslag hebben. Angst, ongeloof, wantrouwen, … kunnen op lange termijn grote gevolgen hebben.
 • De fysieke, intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling van studenten en leerlingen is gekoppeld aan een veilige omgeving.

Veelvoorkomende beveiligingsfouten

In de eerste plaats ziet niet elke school het grote belang van een goede beveiliging in. Toegegeven, veiligheid op school draait om veel meer dan enkel het beveiligen van de gebouwen en terreinen. Toch nemen ze daarmee een groot risico.

Veel scholen maken tot op zekere hoogte beveiligingsfouten en compromissen. De kostprijs van beveiliging wordt gezien als bijkomend en niet educatief. Jammer genoeg heeft dit in sommige gevallen tot aanzienlijke schade geleid waarbij het jaren duurt en duizenden euro’s kost om de schade te herstellen.

Enkele veelvoorkomende beveiligingsfouten kunnen zijn:

1. Geen budget uittrekken voor beveiligingsdoeleinden

Veel scholen beweren dat ze niet in beveiliging kunnen investeren omdat ze niet over voldoende budget beschikken. Ze willen geen compromissen sluiten waarbij beveiliging mee telt. Zoals eerder vermeld kunnen de gevolgen van een inbraak een gigantisch effect hebben op de beschikbare budgetten.

Correcte beveiliging kan inderdaad veel geld kosten, toch kan je dit als school spreiden over een langere periode. Door ieder jaar een deel van het budget voor inbraakpreventie uit te trekken blijft je school niet achter met sloten uit de jaren 80.

2. Nieuwe beveiligingssystemen niet correct gebruiken of afspraken niet implementeren.

Inspanningen voor inbraakpreventie zijn lovenswaardig, helaas stellen we vaak vast dat de systemen niet juist worden gebruikt of dat de afspraken rond beveiliging niet worden opgevolgd. Dubbel jammer, want je investeerde in beveiliging en wordt mogelijks toch het slachtoffer  van een inbraak.

Het is van het grootste belang dat de beveiliging die je hebt ook correct wordt toegepast. Een kluis koop je toch ook niet om ze vol kostbaarheden open te laten staan? We hebben het allemaal al gezien:

 • Alarmsystemen staan niet aan
 • Camera’s werken niet of beelden worden niet bewaard
 • Ramen blijven open staan
 • Deuren worden niet op slot gedaan
 • Codes worden niet vervangen

Gebruik dus altijd de middelen die je hebt op een correct manier. Anders heeft beveiliging helemaal geen zin.

3. Denken dat er voor vandalen of dieven niet te stelen valt

Ongetwijfeld heb je volgende uitspraak al ooit gehoord: “Hier komen geen inbrekers, er valt niets te stelen” Het is echter een veel gemaakte vergissing!

Wie denkt dat een goede beveiliging van de gebouwen niet nodig is omdat er niets te stelen is heeft het helemaal mis. Wat je hebt in je school gebruik je dagelijks en heb je echt nodig. Het is niet omdat een inbreker jouw oude PC’s niet als waardevol ziet, dat hij zal twijfelen ze kapot te maken.

Inbrekers hebben hier 2 goede redenen voor:

 1. Ze willen snel te werk gaan: ze gooien alles op de grond om snel waardevolle zaken te vinden. Ze gaan hierbij niet voorzichtig te werk.
 2. Als ze al je oude materiaal vernietigen zijn ze zeker dat ze bij een volgende bezoekje (enkele maanden later) wel nieuwe spullen zullen aantreffen.

Alle gebroken sloten, deuren, ramen, materiaal, … hoe oud ze ook zijn moeten worden vervangen na een inbraak. De kostprijs is vaak niet te overzien. De vraag of er wel of niets van waarde te stelen valt is dus helemaal niet relevant.

Gangbare inbraakmethoden op scholen

Ongeoorloofde toegang tot schoolgebouwen en -terreinen gebeuren soms door gebruik te maken van ladders of touwen en door het graven van gaten, maar zijn niet de meest gebruikte methoden.

In feite is binnenkomen via poorten, deuren of ramen de meest voorkomende manier waarop inbrekers binnen komen. Hier zijn enkele veelgebruikte methoden die door criminelen worden gebruikt:

1) Ze kennen de zwakte van uw eigendom.

Zwakke plekken van de schooleigendommen zijn vaak makkelijk vooraf te onderzoeken. Tijdens een onverdacht bezoek, op momenten dat de school vrij toegankelijk  is, kunnen inbrekers op zoek gaan naar de zwakke plaatsen in de beveiliging. Een slot op een poortje, een zwakke voor- of achterdeur of ramen die niet of nauwelijks sluiten.

Kennis van het gebouw heeft direct invloed op veiligheid van het gebouw. Hoe meer een inbreker vooraf kan inschatten, hoe groter de kans dat de school een doelwit wordt.

2) Openstaande ramen of deuren

Elke deur, zelfs een beveiligingsdeur, is kwetsbaar als ze niet wordt op slot gedaan. Uiteraard geldt hetzelfde voor ramen. Het gaat niet altijd om het ‘simpelweg vergeten sluiten’.

Doordat het schoolterrein of gebouw door meerdere mensen voor meerdere functies wordt gebruikt, kan het gaan om een ‘structureel’ probleem in de beveiliging.

Zo blijven sommige scholen volledig toegankelijk na de officiële sluitingstijd omdat er bijvoorbeeld een naschoolse activiteit in de turnzaal plaatsvindt. Het hoeft geen betoog dat inbrekers dit snel doorhebben. Vervolgens profiteren de inbrekers van deze onzorgvuldigheid en slaan ze hun slag in een deel van de school waar op dat moment helemaal niemand hen ziet of stopt.

3) Materiaal die inbrekers kunnen helpen.

Net als bij gewone woningen is het geen goed idee om materiaal, tools of gereedschap die bij het inbreken van pas kunnen komen te laten rondslingeren. Je wilt alles dat een hulpmiddel voor een inbreker kan zijn verwijderen uit de directe omgeving.

Berg ladders of gereedschap altijd op zodat ze niet misbruikt kunnen worden. Schroevendraaiers, stalen stangen, ladders, touwen, … niet dat je kunt gebruiken voor het openen van een deur of raam mag beschikbaar zijn.

Hoe een school beschermen tegen inbraak?

Met enkele praktische en preventieve voorzorgsmaatregelen kunnen scholen het een inbreker knap moeilijk maken. We overlopen enkele maatregelen die ook jij op je school kunt nemen pù inbraak te voorkomen:

1. Houd toezicht op de ingangen van scholen

Videobewaking is zeker een goede optie. Het is echter niet voldoende om een camera op te hangen. Je moet ook beveiligingspersoneel voorzien die toezicht houden op de monitors en zo alle ingangen van de school kunnen controleren. Via videobeelden kan je na een inbraak ook nagaan of er in de periode voor de inbraak verdachte personen in of rond de gebouwen te zien waren. In het geval van een klein beveiligingsbudget, kan ook specifiek personeel hier een deel van taak op zich nemen.

2. Identificatie- en toegangsbadges voor personeel en studenten

Via toegangsbadges voor alle personeelsleden en studenten kan je de beveiliging van je gebouwen naar een volgende niveau brengen. Je kunt een deel automatiseren en de toegang systematisch en structureel instellen.

Bij verlies, ontslag, afstuderen, … kan je individuele badges de toegang ontzeggen. Zo hoef je nooit sloten te vervangen omdat sleutels in handen van de verkeerde persoon zouden vallen.

3. Bezoekersbadges

Ook voor bezoekers kunnen badges worden voorzien. Zo kan je later altijd nagaan wie waar en wanneer in het gebouw aanwezig was. Ook deze badge wordt waardeloos indien hij niet zou worden terugbezorgd. Een simpele instelling in het systeem doet alle toegang vervallen.

4. Sleutelcontrole

Werk je met standaard sleutels? Zorg dan voor een systeem waarmee je controleert wie welke sleutels in zijn bezit heeft. Al te vaak worden sleutel bijgemaakt maar weet men niet wie nog allemaal in het bezit is van een sleutel. Geef enkel sleutels aan specifieke, vertrouwde medewerkers en laat hen hier altijd verantwoordelijk mee omgaan.

5. Maak gebruik van CCTV-camera’s

Installeer CCTV-camera’s op strategische plaatsen van het pand of het terrein, zoals bij de poort, op de parkeerplaats, in de achtertuin, in de gang, enz. Camera’s hebben een ontradend effect, maar helpen niets bij het tegenhouden van de inbraak op zich. Een open deur met camera is even makkelijk te betreden als een open deur zonder camera.

6. Verlichting

Laat op strategische plaatsen (vb: parkeerterrein) de lichten ’s nachts aan. Enerzijds zorgt dit bij camera’s voor duidelijkere videobeelden. Anderzijds staan inbrekers niet graag in licht (en in het zicht) als ze hun activiteiten willen uitvoeren.

7. Beperk en controleer mogelijke schuilplaatsen

Zorg dat mensen die overdag toegang hebben tot de school of de schoolterreinen zich niet zomaar kunnen verstoppen. Inbrekers proberen vaak in het gebouw te geraken en wachten tot de school is gesloten… Ze verschuilen zich tot alles is afgesloten. Ze hopen zo ongestoord hun gang te kunnen gaan. Uitbreken is namelijk veel makkelijker. Controleer daarom altijd mogelijke schuilplekken.

Tips voor het beschermen van deuren, poorten en ramen

Hier zijn de belangrijkste punten over interne veiligheid:

 • Controleer dagelijks of alle ramen gesloten zijn na sluiting van de school.
 • Doe de deuren en poorten na school op slot.
 • Installeer een alarm en maak gebruik van (Huur) bewakers voor poortbeveiliging en controle ‘s nachts.

Toegangscontrole voor betere beveiliging

Met toegangscontrole maak je de beveiliging van je school gebouw een pak makkelijker. Het betekent dat je specifieke plaatsen voor iemand wel of niet toegankelijk kunt maken. Sommigen kunnen binnen, anderen niet.

Specifieke ruimtes zoals bijvoorbeeld de lerarenkamer is voor personeel toegankelijk, maar niet voor studenten. Evenzo kunnen externen op specifieke tijdstippen toegang krijgen tot specifieke delen van het gebouw. Het is handig, veilig en efficiënt.

Tot slot over de inbraakbeveiliging van scholen

Als we denken aan de veiligheid van de school denken we natuurlijk altijd aan de bescherming van leerlingen, leerkrachten en ouders tegen allerhande incidenten. De inbraakbeveiliging is natuurlijk ook heel erg belangrijk. We hebben in dit artikel enkele methoden en beveiligingsmaatregelen aangehaald. Heb je vragen over de beveiliging van jouw schoolgebouw? Aarzel dan niet om  contact met ons op te nemen.

Het is ons doel om scholen te wijzen op beveiligingsfouten. Samen maken we het inbrekers extra moeilijk. Dankzij betere beveiliging en het inzetten van nieuwe innovatie zorgen we ervoor dat criminelen jouw gebouw links laten liggen. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Meer lezen:

beveiligen gebouwen & openen deuren

We werken samen met en voor:

Zowel voor het beveiligen van particuliere en professionele gebouwen, als voor het openen van deuren kan je op ons rekenen. We zijn er voor jou.

Lawyer-job-avatar-profession-occupation-justice-law-court-lawyer
Scroll naar boven